วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

สูตรอย่างง่าย และสูตรโมเลกุล - เคมี chemistry

การหาองค์ประกอบร้อยละของสารประกอบ

     จากสูตรเคมี เราจะทราบถึงจำนวนอะตอมของแต่ละธาตุที่ประกอบกันขึ้นเป็นสารประกอบ ซึ่งเราสามารถคำนวณได้ว่าแต่ละธาตุมีปริมาณร้อยละเท่าใดของสารประกอบทั้งหมด


องค์ประกอบร้อยละ ( percent composition ) ของสาร คือ ร้อยละโดยมวลของแต่ละธาตุที่อยู่ใน
สารประกอบหาได้จาก


องค์ประกอบร้อยละ = มวลอะตอมของธาตุที่สนใจ x 1 00 /มวลโมเลกุลของสารประกอบ
การคำนวณสูตรเอมพิริคัล และสูตรโมเลกุล
สูตรเอมพิริคัล = น้ำหนักของสาร A : น้ำหนักของสาร B
มวลอะตอมสาร A : มวลอะตอมสาร B

ในการคำนวณสูตรเอมพิริคัลนั้น จำเป็นต้องทราบข้อมูลต่อไปนี้
1.สารนั้นมีธาตุใดเป็นองค์ประกอบ
2.ธาตุเหล่านั้นมีมวลอะตอมเท่าใด
3.ทราบน้ำหนักของธาตุที่เป็นองค์ประกอบแต่ละชนิด
4.คำนวณหาสูตรเอมพิริคัล
5.ทราบมวลโมเลกุล
6.สูตรโมเลกุล

จากนั้น ในขั้นตอนการคำนวณสูตรเอมพิริคัล มีข้อบังคับดังนี้

• ตัวเลขทุกตัวควรมีจุดทศนิยมอย่างน้อย 2 ตำแหน่ง
• การปัดจุดทศนิยม
- 0.1 – 0.2 ปัดทิ้ง
- 0.3 – 0.7 ห้ามปัด
- 0.8 – 0.9 ปัดขึ้น 1

• ให้นำตัวเลขที่น้อยที่สุดหารตลอด
• นำเลขจำนวนเต็มมาคูณจนกระทั่งปัดได้

ในการหาสูตรโมเลกุล เราจำเป็นต้องทราบสูตรเอมพิริคัล และมวลโมเลกุลของสารนั้นก่อน แล้วจึง

ทำการหาค่า n และสูตรโมเลกุล จากความสัมพันธ์

มวลโมเลกุล = ( มวลของสูตรเอมพิริคัล ) x n

สูตรโมเลกุล = ( สูตรเอมพิริคัล ) n

ถ้า n มีค่า 0.5 ขึ้นไป ปัดขึ้น 1
0.5 ลงมา ปัดทิ้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น